Uchwała Nr 214/V/2021 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 25 maja 2021r. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Uchwała Nr 214/V/2021 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 25 maja 2021r.

27 maja 2021

w sprawie zawarcia pomiędzy Powiatem Nowotarskim i Gminą Ochotnica Dolna aneksu nr 1 do porozumienia 4/OcHD/2020 w sprawie powierzenia przez Powiat Nowotarski Gminie Ochotnica Dolna prowadzenia zadania z zakresu dróg publicznych – opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej nr 1637K Harklowa- Tylmanowa – budowa chodnika i ścieżki rowerowej Kapłony- Kudowe w miejsc. Ochotnica Dolna.