Uchwała Nr 14/I/2022 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 11 stycznia 2022r. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Uchwała Nr 14/I/2022 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 11 stycznia 2022r.

12 stycznia 2022

w sprawie przystąpienia Powiatu Nowotarskiego do Rządowego Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2022-2026 - Działanie 1.5. „Pomoc uczennicom w ciąży” i Działanie 2.4 „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie” oraz wskazania powiatowej jednostki organizacyjnej do realizacji programu.