Rejestry | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Rejestry

 

Wykaz rejestrów prowadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu:

 • Rejestr pozwoleń na budowę (Wydział Administracji Budowlano – Architektonicznej);

 • Rejestr Uchwał Rady Powiatu Nowotarskiego (Wydział Organizacyjny);

 • Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Nowotarskiego (Wydział Organizacyjny);

 • Rejestr Zarządzeń Starosty Powiatu Nowotarskiego (Wydział Organizacyjny);

 • Centralny Rejestr umów i porozumień (Wydział Organizacyjny);

 • Centralny Rejestr skarg i wniosków (Wydział Organizacyjny);

 • Rejestr stowarzyszeń zwykłych (Wydział Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa);

 • Rejestr stowarzyszeń KRS (Wydział Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa)

 • Rejestr fundacji (Wydział Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa);

 • Ewidencja klubów sportowych (Wydział Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa);

 • Ewidencja uczniowskich klubów sportowych (Wydział Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa);

 • Rejestr zwierząt egzotycznych (Wydział Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych);

 • Rejestr przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów (Wydział Komunikacji i Transportu);

 • Rejestr przedsiębiorców prowadzących środek szkolenia kierowców (Wydział Komunikacji i Transportu);

 

 

Udostępnienie informacji zawartych w rejestrach następuje na wniosek osoby zainteresowanej zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.), z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm) jeżeli dany rejestr stanowi zbiór danych osobowych w rozumieniu tej ustawy.

 

Rejestry: