Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji w związku ze zmianą uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji w związku ze zmianą uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

Starosta Nowotarski ogłasza, że w terminie od 9.12.2015 roku do 22.12.2015 roku można zgłaszać opinie do projektu uchwałyo zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

Podmiotami uprawnionymi do konsultacji są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) mające swoją siedzibę na terenie Powiatu Nowotarskiego lub prowadzące działalność na terenie Powiatu Nowotarskiego.

Konsultacje prowadzone są w sposób określony w Zarządzeniu nr 174/2015 Starosty Powiatu Nowotarskiego z dnia 8 grudnia 2015 r.