Bieżący wykaz Biura Rzeczy Znalezionych | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Bieżący wykaz Biura Rzeczy Znalezionych

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu ul. Bolesława Wstydliwego 14; 34-400 Nowy Targ

Wydziału Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa
III piętro, pokój nr 4.18, tel. (18) 26 61 337

Godziny pracy Biura
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 15:00

Jeśli zgubiłeś coś wartościowego na terenie Powiatu Nowotarskiego i nie wiesz gdzie szukać, sprawdź w Biurze Rzeczy Znalezionych, które mieści się w Wydziale Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.

Biuro Rzeczy Znalezionych działa w oparciu o:

1.Ustawę z dnia 20 lutego 2015r. – o rzeczach znalezionych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 908 t.j),

2. Art.187 Kc w związku z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz.1145 t.j.)

3. Art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz 511 t.j.)

  1. Zarządzenie nr 64 Starosty Powiatu Nowotarskiego z dnia 18 czerwca 2019 r.
  2. Zarządzenie nr 63 Starosty Powiatu Nowotarskiego z dnia 18 czerwca 2019 r.

Jednocześnie informuję, że:

  1. Osoby, które roszczą sobie prawo do wymienionych depozytów, winny zgłosić się do Biura Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Nowym Targu: Wydział Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa ( III piętro, pokój 4.18 ) tel. (18) 26 61 337;
  2. Depozyt (rzecz znaleziona) zostanie wydany pod warunkiem dokładnego określenia jego wyglądu, znaków szczególnych i podania cech świadczących, że przedmiot jest własnością danej osoby (dowód zakupu, numery seryjne, własne oznaczenia itp.).
  3. Koszty przechowywania i sprzedaży depozytu oraz utrzymania go w należytym stanie, a także koszty zawiadomień i poszukiwań ponosi uprawniony do odbioru. Depozyt może być wydany po uiszczeniu przez uprawnionego wyżej wymienionych kosztów z uwzględnieniem §19 Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 64/2019 Starosty Powiatu Nowotarskiego z dnia 18 czerwca 2019 roku.
  4. Depozyty przechowywane są w magazynie Biura Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14.
  5. Informacji i wyjaśnień udzielają pracownicy Wydziału Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ (III piętro, pokój 4.18 ) tel. (18) 266 13 37.
  6. Wezwanie do odbioru rzeczy przyjętych do depozytu Biura Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Nowym Targu zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.

 

Dokumenty do pobrania: