Uchwała nr 85/XIII/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 27 października 2011 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Uchwała nr 85/XIII/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 27 października 2011

23 listopada 2011
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3. ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji