Robert Furca | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Robert Furca - zdjęcie

Robert Furca

Klub: Wspólnie dla Powiatu
Komisja Budżetowa (członek)
Komisja Statutowa (członek)

Kontakt

e-mail

Życiorys

Rodzina:
Żona Monika, dwoje dorosłych dzieci Karolina i Jędrzej

Doświadczenie zawodowe:
Pracę rozpocząłem od 1.09.1989 roku do 31.08.2004 roku na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego. Od dnia 01.09.2004 do dnia dzisiejszego pełnię funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Nowym Targu. W trakcie swojej pracy pozyskałem środki finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) na:

  1.  Powstanie biblioteki multimedialnej
  2. Wymianę starych na nowe komputery w pracowni informatycznej oraz  pozyskanie rzutnika multimedialnego wraz z komputerem przenośnym i skanerem
  3.  Poszerzenie ofert zajęć pozalekcyjnych w ramach programu nauki pływania „Już pływam”
  4.  Przystąpienie do programu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” dla klas I w latach 2008 – 2011
  5. Rozbudowanie szkolnego monitoringu szkolnego, co spowodowało zwiększenie bezpieczeństwa na terenie szkoły
  6. Praca z uczniami szkoły w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania” środki pozyskano z programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  7. Pozyskanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Euroregion „Tatry” PL-SK 2007 – 2013, na projekt „(Szkoła charakterów – przez sport do integracji) oraz (Poznaj i baw się w Euroregionie „Tatry” – Mały przewodnik)

Dodatkowo w swoje pracy:

  1. Pozyskałem sponsorów prywatnych, którzy od 10 lat wręczają prywatne Stypendia Naukowe uczniom szczególnie zdolnym, w  szkole
  2. Wzmocniłem współpracę z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim dotyczący wychowania i kształcenia
  3. Wprowadziłem bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych dla uczniów zdolnych i mających trudności w nauce

Dodatkowe doświadczenie zawodowe:

1.09.1990 – 30.06.2012 : Klub Sportowy Podhale Nowy Targ
Obowiązki:
Prowadzenie zajęć treningowych, szkoleniowych w grupach sportowych klubu w klasach 4-8 szkoły podstawowej, a po zmianach wynikających z reformy oświatowej w klasach 4-6 szkoły podstawowej i klasach 1-3 gimnazjów oraz w grupie juniora młodszego KS Podhale Nowy Targ.
Sukcesy:
W okresie pełnienia obowiązków trenera grup młodzieżowych zdobyłem Mistrzostwa Polski w kategoriach wiekowych: Żak młodszy, Żak starszy, Młodzik, Junior Młodszy.

1.02.1999 – 30.06.2000: Klub Sportowy Podhale  Nowy Targ sekcja unihokeja
Obowiązki:
Prowadzenie zajęć treningowych, szkoleniowych z grupą seniorów.
Sukcesy:
W okresie pełnienia obowiązków trenera zdobyłem Mistrzostwo Polski Seniorów w sezonie 1999/2000.

1.09.2000 – 30.06.2002: Klub Sportowy Górale Nowy Targ sekcja unihokeja
Obowiązki:
Prowadzenie zajęć treningowych, szkoleniowych z grupą seniorów.
W okresie pełnienia obowiązków trenera w sezonie 2000/20021 wywalczyłem awans z I ligi do ekstraklasy, a w następnym sezonie 2001/2002 zdobyłem brązowy medal na Mistrzostwach Polski Seniorów w Unihokeju

W roku 2014 otrzymałem Srebrny Krzyż Zasługi za kultywowanie wśród młodzieży pamięci o Żołnierzach Armii Krajowej.

Silne strony:
Nastawienie na sprawność i efekt pracy. Skuteczność działania, lojalność, łatwość we współpracy. Bardzo wysokie zdolności analityczne i organizacyjne. Umiejętność pracy samodzielnie i w grupie  w warunkach stresowych. Dobra aparycja, doskonałe zdrowie, świadome dążenie do określonego celu.