Józefa Guziak - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Józefa Guziak - zdjęcie

Józefa Guziak
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Klub: Wspólnie dla Powiatu
Komisja Budżetowa (członek)
Komisja Edukacji Publicznej (członek)
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej (członek)

Kontakt

e-mail

Życiorys

Urodzona dnia 19.12.1954 roku w Nowym Targu, absolwent Liceum Ekonomicznego, zatrudniona w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół Gminy Nowy Targ

Działalność zawodowa:
Sekretarz Szkół w Inspektoriacie Oświaty i Wychowania w Gminie Nowy Targ 1985 – 1989;
Główny księgowy oraz dyrektor w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół 1989 – 1996.
Praca w samorządzie:
Radna Gminnej Rady Narodowej 1974 – 1978;
Radna gminy Nowy Targ 1990 – 1998;
Delegat Sejmiku Województwa nowosądeckiego 1990 – 1998;
Delegat Izby Rolnej – dwie kadencje,
Od 1998 r. radna Rady Powiatu Nowotarskiego – wiceprzewodnicząca Komisji Rolnictwa, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej;
2014 – 2018 r. wiceprzewodnicząca Rady Powiatu

Osiągnięcia w pracy samorządowej:
Gazyfikacja wsi Klikuszowa – przewodnicząca Komitetu Gazyfikacyjnego, członek rady Fundacji im Adama Worwy
Nagrody i wyróżnienia: Brązowy Krzyż Zasługi 1987 r.
Hobby: książki, turystyka, życie społeczne