XXXVI SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XXXVI SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

21 listopada 2013

Uprzejmie zapraszam na XXXVI Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego, któraodbędziesięw dniu 28 listopada 2013 r. (czwartek), o godz. 1300 w siedzibie dyrekcji Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu przy ul. Szpitalnej 14
w Nowym Targu, proponując następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2013 nr 193/XXVI/2012 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku.

7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.

8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek w Powiecie Nowotarskim w 2014 roku.

9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu za rok 2013.

10. Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Nowotarskiego na lata 2009 – 2012” za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2012 roku.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

12. Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady
Jan Krzak