XXXIII SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XXXIII SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

24 lipca 2017

Uprzejmie zapraszam na XXXIII Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego V kadencji, która odbędzie się w dniu 27 lipca (czwartek) 2017r. o godz. 1300
w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, proponując następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 nr 179/XXV/2016 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku.

7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.

8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym powiatu nowotarskiego.

9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie delegowania Radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Oświaty w Nowym Targu.

11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Nowotarskim, a Gminą Łapsze Niżne dotyczącego przekształcenia i prowadzenia szkoły publicznej typu: Branżowa Szkoła I stopnia.

12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Zespole Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu w Branżową Szkołę I stopnia Nr 1 w Zespole Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu.

13. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu w Branżową Szkołę I stopnia Nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu.

14. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Zespole Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu w Branżową Szkołę I stopnia Nr 3 w Zespole Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu.

15. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. prof. Władysława Szafera w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku n/D w Branżową Szkołę I stopnia im. prof. Władysława Szafera w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku n/D.

16. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rolniczej w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce w Branżową Szkołę Rolniczą I stopnia w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce.

17. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 5 w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym Nr 1 w Nowym Targu w Branżową Szkołę I stopnia Specjalną Nr 5 w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym Nr 1 w Nowym Targu.

18. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym Nr 1 w Nowym Targu w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy, o której mowa w art.18 ust.1 pkt 2 lit. d ustawy - Prawo oświatowe.

19. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu w Szkołę Policealną, o której mowa w art. 18 ust.1 pkt 2 lit. f ustawy- Prawo oświatowe.

20. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku n/D w Szkołę Policealną, o której mowa
w art.18 ust 1 pkt 2 lit. f ustawy- Prawo oświatowe.

21. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce w Szkołę Policealną, o której mowa w art.18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy- Prawo oświatowe.

22. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Specjalnej Szkoły Podstawowej nr 9 w Nowym Targu, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Nr 1 w Nowym Targu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 9 w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym Nr 1 w Nowym Targu.

23. Podjęcie Uchwały sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.

24. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

25. Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

lek. med. Jan Krzak