XXXI SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XXXI SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

20 maja 2013

Uprzejmie zapraszam na XXXI Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego, która odbędzie się w dniu 23 maja 2013 r. (czwartek), o godz. 1300
w kompleksie handlowym firmy „Kabanos” w Spytkowicach 625, proponując następujący porządek obrad:

Uwaga: zmiana miejsca posiedzenia XXXI sesji RPN

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Targu oraz nadania mu statutu.

7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie obowiązujących w 2013 roku wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Nowotarskiego.

8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozmiar obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć.

9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Nowotarski.

10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Nowym Targu za 2012 rok.

11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu.

12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przeznaczenia zysku wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im

Jana Pawła II w Nowym Targu.

13. Informacja o sytuacji finansowej w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu za okres od 1 stycznia 2013r. do 31 marca 2013 roku.

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

15. Wolne wnioski.


Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego

Jan Krzak