XXX SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XXX SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

18 kwietnia 2013

Uprzejmie zapraszam na XXX Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego, która odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2013 r. (czwartek), o godz. 1300 w siedzibie dyrekcji Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu przy ul. Szpitalnej 14
w Nowym Targu, proponując następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2013 nr 193/XXVI/2012 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku.

7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały nr 194/XXVI/2012 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego na lata 2011-2021.

8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu.

9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce – Zdrój.

10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce – Zdrój.

11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie powierzenia przez Powiat Nowotarski Gminie Lipnica Wielka prowadzenia zadania z zakresu dróg publicznych.

12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przekształcenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu .

13. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek
w Krościenku n/D.

14. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 7 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
Nr 1 w Nowym Targu.

15. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie skargi Pani Józefy Jagódka na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rabce – Zdrój.

16. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla Powiatu Nowotarskiego.

17. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu za rok 2012.

18. Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu za rok 2012.

19. Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Rabce – Zdrój za rok 2012.

20. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyk” w Nowym Targu za rok 2012.

21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

22. Wolne wnioski.


Przewodniczący Rady

Jan Krzak