XXIII SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XXIII SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

20 października 2016

Uprzejmie zapraszam na XXIII Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego, która odbędzie się
w dniu 27 października 2016 r. (czwartek), o godz. 1300 w Starostwie Powiatowym
w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14
, proponując następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 nr 99/XIV/2015 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku.

7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.

8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Nowotarskiego za 2016 rok.

9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu za 2016 rok.

10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wysokości opłat w 2017 roku za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających
z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Nowotarskiego.

11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wysokości opłat w 2017 roku za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

12. Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Opieki nad zabytkami Powiatu Nowotarskiego na lata 2014 – 2018” za lata 2014 – 2015.

13. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016, w tym
o wynikach matur i egzaminów.

14. Informacja Przewodniczącego Rady z przeprowadzonej analizy danych zawartych
w oświadczeniach majątkowych radnych.

15. Informacja Starosty z przeprowadzonej analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych.

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

17. Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego

Jan Krzak