XXI SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XXI SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

23 lipca 2020

Uprzejmie zapraszam na XXI Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w dniu 30 lipca (czwartek) 2020 roku o godz. 1300 proponując następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.

 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.

 5. Interpelacje i zapytania.

 6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020 Nr 138/XV/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku.

 7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.

 8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały
  Nr 322/XLI/2006 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny części nieruchomości na rzecz Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu.

 9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zawarcia kolejnej umowy na czas nieoznaczony, dzierżawy części działki ewid. nr 12636/4/ poł. w Nowym Targu na rzecz InPost Paczkomaty Sp. z o.o z przeznaczaniem na automat do sprzedaży usług pocztowych.

 10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Miasta Nowy Targ.

 11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Nowotarski.

 12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie w sprawie przyjęcia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

 13. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany uchwały
  nr 129/XIV/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie powierzenia przez Powiat Nowotarski Gminie Szaflary prowadzenia zadania z zakresu dróg publicznych.

 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 15. Wolne wnioski


Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego

Tadeusz Rafacz