XV SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XV SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

23 grudnia 2019

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 511) zwołuję XV Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego w dniu 30 grudnia (poniedziałek) 2019 r. o godz. 1300 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, proponując następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Nr 26/IV/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku.
 7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.
 8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wykazu kwot wydatków zamieszczonych w budżecie powiatu nowotarskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.
 9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Nowotarskiego na rok 2020.
 10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.
 11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
 12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.
 13. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Starosty Nowotarskiego.
 14. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 15. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie uchylenia uchwały Nr 103/XI/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 16. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie uchylenia uchwały nr 104/XI/2019 z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 17. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie uchylenia uchwały nr 105/XI/2019 z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 19. Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego

Tadeusz Rafacz