XLII SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XLII SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

17 maja 2018

Uprzejmie zapraszam na XLII  Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego w dniu 24 maja  2018r. o godz. 13:00 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, proponując następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Uhonorowanie Złotym Krzyżem Małopolski Pana Jana Krzaka za zasługi dla Województwa Małopolskiego.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 nr 279/XXXVII/2017 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku.
 8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.
 9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany uchwały
  w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym Powiatu Nowotarskiego
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.
 11. Podjęcie Uchwały o zmianie uchwały nr 169/XXIV/2017 z dnia 24 listopada 2016r.
  w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Oświaty w Nowym Targu.
 12. Ocena stanu sanitarnego Powiatu Nowotarskiego za 2017 rok.
 13. Sprawozdanie  z realizacji „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 15. Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego

lek. med. Jan Krzak