XLI SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XLI SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

21 kwietnia 2022

Uprzejmie zapraszam na XLI Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego,  która odbędzie się w dniu 28 kwietnia (czwartek) 2022 roku o godz. 1300 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy
ul. Bolesława Wstydliwego 14, sala obrad 1.17 (parter).

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2022 Nr 316/XXXVII/2021 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku.
 7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.
 8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie  wyrażenia zgody Dyrektorowi Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu na wynajem powierzchni 27 m2  (21 m2 pod kuchnią, 6 m2 w pawilonie C)
  w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na sklep medyczny na okres do 5 lat.
 10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany uchwały Nr 327/XXXVII/2022 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 27 stycznia 2022 r.
 11. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tagu :

- rynek pracy w Powiecie Nowotarskim w roku 2021.

- działania podejmowane na rzecz klientów i partnerów rynku pracy w 2021 roku.

 1. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  w Nowym Targu za 2021 rok w zakresie realizacji zadań z zakresu: ustawy
  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o pomocy społecznej.
 2. Przedstawienie sprawozdania z działalności Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu
  za 2021 rok.
 3. Przedstawienie sprawozdania z działalności  Domu Pomocy Społecznej w Rabce- Zdroju za 2021 rok.
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy
  „Promyk” w Nowym Targu z filią „Radość Życia” w Rabce- Zdroju za 2021 rok.
 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 6. Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego

Tadeusz Rafacz