XL SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XL SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

17 marca 2022

Uprzejmie informuję, iż XL Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego odbędzie się w dniu
24 marca (czwartek) 2022 roku o godz. 1300 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, sala obrad 1.17 (parter).

Osoby chcące uczestniczyć w obradach sesji Rady Powiatu jako widzowie proszę
o korzystanie z transmisji na portalu youtube.com

 https://www.youtube.com/channel/UClrZKP92nQEi2xzLwtoYkbA/featured

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia do realizacji zadania
  z zakresu administracji rządowej dotyczącego wyznaczania miejsca pobytu osób przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. wraz z zapewnieniem im niezbędnego wyżywienia.
 7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2022 Nr 316/XXXVII/2021 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku.
 8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.
 9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.
 10. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
 11. Przedstawienie informacji Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu
  o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz działań podejmowanych przez Komendę Powiatową Policji w Nowym Targu na terenie Powiatu Nowotarskiego
  w 2021 roku.
 12. Przedstawienie informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
  w Nowym Targu o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz wnioski służące poprawie funkcjonowania KSRG na terenie powiatu w 2021 roku.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 14. Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego

Tadeusz Rafacz