XL SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XL SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

20 marca 2018

 

Uprzejmie zapraszam na XL Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego w dniu 27 marca (wtorek) 2018r. o godz. 1300 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, proponując następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia sprawozdań
  z działalności Komisji Rady Powiatu Nowotarskiego za rok 2017.
 7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie ustalenia planów pracy Komisji Rady Powiatu Nowotarskiego na rok 2018.
 8. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu Nowotarskiego za 2017 rok.
 9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu za 2017 rok oraz Rynek Pracy w Powiecie Nowotarskim w 2017 roku. 
 10. Sprawozdanie Starosty Nowotarskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2017.
 11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 nr 279/XXXVII/2017 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku.
 12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.
 13. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
 14. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w spawie podziału środków finansowych przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację poszczególnych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2018 roku.
 15. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu na wynajem powierzchni 30m2 dla firmy Renata Knurowska-Siaśkiewicz Salon Fryzjerski z siedzibą w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14 na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na salon fryzjerski ze stanowiskiem do zabiegów kosmetycznych.
 16. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu na wynajem powierzchni 10 m2 na czas nieokreślony celem zainstalowania automatów na napoje zimne, gorące i artykuły spożywcze.
 17. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego o zmianie uchwały nr 284/XXXVII/2017
  z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie trybu udzielenia i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom prowadzonym na terenie Powiatu Nowotarskiego, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania. 
 18. Podjęcie Rezolucji w sprawie utworzenia szkoły branżowej jako szkoły mistrzostwa sportowego.
 19. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu za 2017 rok.
 20. Rozpatrzenie w niosku z dnia 22.02.2018 roku Klubu Prawa i Sprawiedliwości Rady Powiatu Nowotarskiego o odwołanie Starosty Nowotarskiego.
 21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 22. Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego

lek. med. Jan Krzak