XL SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XL SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

20 marca 2014

Uprzejmie zapraszam na XL Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego, któraodbędziesię
w dniu 27 marca 2014 r. (czwartek), o godz. 1300 w Starostwie Powiatowym
w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14
, proponując następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014 nr 270/XXXVII/2013 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku.

7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Miasta Nowy Targ.

  1. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez Pana Jacka Sikorskiego.

9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia sprawozdań
z działalności Komisji Rady Powiatu Nowotarskiego za rok 2013.

10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie ustalenia planów pracy Komisji Rady Powiatu Nowotarskiego na rok 2014.

11. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu Nowotarskiego za 2013 rok.

  1. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2013 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu.
  2. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu za rok 2013.

14. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu
za rok 2013.

15. Analiza rynku pracy w Powiecie Nowotarskim – aktywizacja rynku pracy i efekty podejmowanych działań przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu w roku 2013.

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

17. Wolne wnioski.


Przewodniczący Rady

Jan Krzak