XIV SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XIV SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

21 listopada 2019

Uprzejmie zapraszam na XIV Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego w dniu 28 listopada (czwartek) 2019r. o godz. 13:00 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, proponując następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Nr 26/IV/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku.
 7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.
 8. Podjęcie rezolucji w sprawie przystanku autobusowego w miejscowości Chabówka.
 9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zwiększenia środków finansowych przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2019 roku.
 10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego  w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Nowotarskiego Gminie Ochotnica Dolna na wsparcie zadania własnego z obszaru polityki prorodzinnej w związku z narodzinami sześcioraczków w rodzinie zamieszkującej na terenie Gminy Ochotnica Dolna.
 11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu.
 12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego  w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek w Powiecie Nowotarskim w 2020 roku.
 13. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego  w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
 14. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego  w sprawie wysokości opłat w 2020 roku za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokościkosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu.
 15. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego  w sprawie wysokości opłat w 2020 roku za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Nowotarskiego
 16. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego  w sprawie powierzenia przez Powiat Nowotarski Gminie Szaflary prowadzenia zadań z zakresu dróg publicznych.
 17. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego  w sprawie powierzenia przez Powiat Nowotarski Gminie Ochotnica Dolna prowadzenia zadań z zakresu dróg publicznych.
 18. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego  w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Nowotarskiego Województwu Małopolskiemu na realizację zadania pn.: „Obwodnica Waksmund- Ostrowsko- Łopuszna”.
 19. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego  w sprawie zmiany uchwały nr 89/VIII/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego  dnia 30 maja 2019r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych.
 20. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego  w sprawie zmiany Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Nowotarski.
 21. Informacja dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowotarski na temat wyników nauczania za lata 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.
 22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 23. Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego

Tadeusz Rafacz