XIII SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XIII SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

17 października 2019

Uprzejmie zapraszam na XIII Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego w dniu
24 października (czwartek) 2019r. o godz. 1300 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, proponując następujący porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.

 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.

 5. Interpelacje i zapytania.

 6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Nr 26/IV/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku.

 7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.

 8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Nowotarskiego za rok 2019 i rok 2020.

 9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego o zmianie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek w Powiecie Nowotarskim w 2019 roku.

 10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego o zmianie uchwały Nr 38/V/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym powiatu nowotarskiego.

 11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowotarski.

 12. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019, w tym
  o wynikach matur i egzaminów.

 13. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wyników kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Zarządzie Dróg w zakresie: „prawidłowości przeprowadzania wybranych postępowań zamówień publicznych przeprowadzonych przez Powiatowy Zarząd Dróg
  w roku 2018” .

 14. Informacja Przewodniczącego Rady z przeprowadzonej analizy danych zawartych
  w oświadczeniach majątkowych radnych.

 15. Informacja Starosty z przeprowadzonej analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych.

 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 17. Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego

Tadeusz Rafacz