XII SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XII SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

22 października 2015

Uprzejmie zapraszam na XII Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego, która odbędzie się
w dniu 29 października 2015 r. (czwartek), o godz. 1300 w Starostwie Powiatowym
w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14
, proponując następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015 nr 13/IV/2015 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 stycznia 2015 roku.

7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.

8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Nowotarskiego za 2015 rok.

9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu za 2015 rok.

  1. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowotarskiego w 2016 roku.

12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu na wynajem powierzchni 2 m2 w pawilonie D pod bankomat na okres 3 lat
w trybie bezprzetargowym.

13. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Nowotarskiego Województwu Małopolskiemu na realizację zadania pn.: „Modernizacja DW 958 Chabówka – Zakopane oraz DW 957 Czarny Dunajec – Jabłonka”.

14. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia (dotyczy Teatru Lalek „Rabcio”).

15. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia (dotyczy Powiatowego Centrum Kultury)

16. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały
nr 202/XXII/2008 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 26 czerwca 2008 roku.

17. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wysokości opłat w 2016 roku za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

18. Informacja Przewodniczącego Rady z przeprowadzonej analizy danych zawartych
w oświadczeniach majątkowych radnych.

19. Informacja Starosty z przeprowadzonej analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych.

20. Przedstawienie i omówienie złego stanu niektórych budynków drewnianych znajdujących się w Chochołowie.

21. Informacja na temat 7-letniej działalności Powiatowego Centrum Kultury oraz porównanie z wcześniej istniejącymi jednostkami kultury i sportu.

22 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

23. Wolne wnioski.


Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego

Jan Krzak