VIII sesja Rady Powiatu Nowotarskiego | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

VIII sesja Rady Powiatu Nowotarskiego

23 maja 2019

Uprzejmie zapraszam na VIII Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego w dniu 30 maja (czwartek) 2019r. o godz. 13:00 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu
przy ul. Bolesława Wstydliwego 14
, proponując następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Raport o sytuacji ekonomiczno – finansowej Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu.
 7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
 8. Przedstawienie raportu o stanie powiatu za rok 2018.
 9. Debata nad raportem.
 10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Nowotarskiego.
 11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Nowotarskiego za 2018 rok.
 12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
 13. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie ustalenia stawek z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.
 14. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 15. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego o zmianie uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym powiatu nowotarskiego.
 16. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Nr 26/IV/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku.
 17. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.
 18. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie powierzenia przez Powiat Nowotarski Gminie Czarny Dunajec prowadzenia zadania z zakresu dróg publicznych.
 19. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych.
 20. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w zakresie „Realizacji zadania pn. budowa Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdrój”.
 21. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Nowotarskiego organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
 22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 23. Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego

Tadeusz Rafacz