VI SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

VI SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

19 marca 2015
Uprzejmie zapraszam na VI Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego, która odbędzie się
w dniu 26 marca 2015 r. (czwartek), o godz. 1300 w Starostwie Powiatowym
w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14
, proponując następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.

4. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.

5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.

6. Interpelacje i zapytania.

7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015 nr 13/IV/2015 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 stycznia 2015 roku.

8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.

9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie ustalenia planów pracy Komisji Rady Powiatu Nowotarskiego na rok 2015.

10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia.

11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia.

12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej w Zespole Szkół w Krościenku nad Dunajcem.

13. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół w Krościenku nad Dunajcem.

14. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany uchwały Nr 197/XXI/2008 Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie ustanowienia odznaczeń Powiatu Nowotarskiego i powołania Kapituły Honorowej.

15. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyznania Medalu „Zasłużony dla Podhala” Związkowi Podhalan w Polsce.

16. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wysokości świadczenia pieniężnego na zagospodarowanie dla osoby usamodzielnionej w oparciu o przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

17. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

18. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie udzielenia pomocy
w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych dla osób usamodzielnianych, opuszczających instytucjonalną lub rodzinną pieczę zastępczą zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

19. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie udzielenia pomocy
w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych dla osób usamodzielnianych, opuszczających dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy.

20. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie podziału środków finansowych przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację poszczególnych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2015 roku.

21. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Joanny Pukaluk na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu.

22. Podjęcie Rezolucji Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie projektu ustawy
o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

23. Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu za 2014 rok.

24. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy oraz działania podejmowane na rzecz klientów i partnerów rynku pracy w 2014 roku.

25. Sprawozdanie z Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu za 2014 rok.

26. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

27. Wolne wnioski.


Przewodniczący Rady

Jan Krzak