V sesja Rady Powiatu Nowotarskiego | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

V sesja Rady Powiatu Nowotarskiego

21 lutego 2019

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.)  zwołuję V Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego w dniu 28 lutego (czwartek) 2019 r. o godz. 13:00 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, proponując następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Nr 26/IV/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku.
 7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.
 8. Przedstawienie informacji o stanie zagrożenia przestępczością w rejonie nowotarskim
  w 2018 roku i najważniejszych działaniach podejmowanych przez Prokuraturę Rejonową w Nowym Targu.
 9. Przedstawienie informacji Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu
  o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz działań podejmowanych przez Komendę Powiatową Policji w Nowym Targu na terenie Powiatu Nowotarskiego w 2018 roku.
 10. Przedstawienie informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
  w Nowym Targu o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz wnioski służące poprawie funkcjonowania KSRG na terenie powiatu.
 11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym powiatu nowotarskiego.
 12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej działającej przy Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu.
 13. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Oświaty w Nowym Targu.
 14. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego o zmianie uchwały Nr 33/IV/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum Nr 3
  w Zespole Szkół Nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych szkoły, przy Placu Słowackiego 14 w Nowym Targu.
 15. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Seweryna Goszczyńskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu.
 16. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego  Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce.
 17. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego  Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Krościenku n/D w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Krościenku n/D.
 18. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego  I Liceum Ogólnokształcącego im. Eugeniusza Romera w Rabce - Zdroju w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Eugeniusza Romera w Rabce – Zdroju.
 19. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. ks. prof. Józefa Tischnera w Zespole Szkół w Rabce-Zdroju w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera w Zespole Szkół w Rabce-Zdroju.
 20. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu.
 21. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu.
 22. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu.
 23. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu.
 24. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce.
 25. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Informatycznego im. ks. prof. Józefa Tischnera w Zespole Szkół w Rabce-Zdroju w pięcioletnie Technikum Informatyczne im. ks. prof. Józefa Tischnera w Zespole Szkół w Rabce-Zdroju.
 26. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie stwierdzenie przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum im. prof. Władysława Szafera w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku n/D w pięcioletnie Technikum im. prof. Władysława Szafera w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku n/D.
 27. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu w pięcioletnie Technikum Nr1  w Zespole Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu.
 28. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu w pięcioletnie Technikum Nr 2  w Zespole Szkół Ekonomicznychw Nowym Targu.
 29. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu w pięcioletnie Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu.
 30. Przedstawienie sprawozdania o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowotarski.
 31. Sprawozdanie Starosty Nowotarskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2018.
 32. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 33. Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego

Tadeusz Rafacz