Posiedzenie Komisji Infrastruktury | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Posiedzenie Komisji Infrastruktury

19 stycznia 2012

Zapraszam na posiedzenie Komisji Infrastruktury, które odbędzie się w dniu
24 stycznia 2011 roku, o godz. 14.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, przy Al. Tysiąclecia 35, sala konferencyjna.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia

  2. Przedstawienie porządku obrad

  3. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 353/XL/2009 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 24 września 2009 roku w sprawie powierzenia przez Powiat Nowotarski Gminie Rabka – Zdrój oraz Miastu i Gminie Szczawnica prowadzenia zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych.

  4. Podsumowanie pracy Komisji za rok 2011.

  5. Ustalenie planu pracy Komisji na rok 2012.

  6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

  7. Zakończenie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji

Tomasz Hurkała