IX SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

IX SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

18 czerwca 2015

Uprzejmie zapraszam na IX Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego, któraodbędziesię
w dniu 25 czerwca 2015 r. (czwartek), o godz. 1300 w Starostwie Powiatowym
w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14
, proponując następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Wręczenie medalu pamiątkowego dla Pana Roberta Nemś.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.

5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.

6. Interpelacje i zapytania.

7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Nowotarskiego za 2014 rok.

8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.

9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015 nr 13/IV/2015 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 stycznia 2015 roku.

10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.

11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Krościenku nad Dunajcem.

12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe.

13. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek prowadzonych przez podmioty nie będące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

15. Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Jan Krzak