Posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej - 29.02.2024 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej
29.02.2024

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej, które odbędzie się 29 lutego 2024r. o godz. 12:00 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu ul. Bolesława Wstydliwego 14, sala konferencyjna Zarządu 3.07

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 22 stycznia 2024r.
 3. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zamiaru przekształcenia Branżowej szkoły I stopnia im. Prof. Wł. Szafera w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem poprzez utworzenie dodatkowych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych i wychowawczych.
 4. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum im. Prof. Wł. Szafera w Zespole Szkół Zawodowych
  i Placówek w Krościenku nad Dunajcem poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych i wychowawczych.
 5. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zamiaru przekształcenia Branżowej Szkoły Rolniczej I Stopnia w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych i wychowawczych.
 6. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wskazania przedstawicieli organu prowadzącego Zespołu Szkół Nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu do komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu.
 7. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wskazania przedstawicieli organu prowadzącego Zespół Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce do komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce
 8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Nowotarski za rok 2023.
 9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji Edukacji Publicznej
Maria Domagała