Komisja Edukacji Publicznej - 27.09.2023 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Komisja Edukacji Publicznej
27.09.2023

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej, które odbędzie się
27 września (środa) 2023r. o godz. 14:45 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu
ul. Bolesława Wstydliwego 14, sala 3.07 (II piętro).

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 28 czerwca 2023 roku.
  3. Wydanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wskazania przedstawicieli organu prowadzącego Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu do komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu.
  4. Omówienie problematyki związanej z brakiem miejsc dla dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – wyrażenie opinii do zamiaru tworzenia powiatowych placówek opiekuńczo wychowawczych (remont siedziby Powiatowego Centrum Kultury przy ul. Jana Kazimierza
    w Nowym Targu oraz nabycie nieruchomości).
  5. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
  6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji Publicznej
Maria Domagała