Posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej - 28.06.2023 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej
28.06.2023

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej, które odbędzie się
28 czerwca (środa) 2023r. o godz. 14:00 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu
ul. Bolesława Wstydliwego 14, sala 3.07 (II piętro).

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 23 maja 2023 roku.
 3. Wydanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 377/XLVI/2022 z dnia 29 września 2022 roku w sprawie zasad udzielania
  i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat nowotarski.
 4. Wydanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany siedziby Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2 w Zespole Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana
  w Nowym Targu.
 5. Wydanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 433/LIV/2023 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany siedziby Branżowej Szkoły I stopnia Nr 3 w Zespole Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu.
 6. Wydanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 434/LIV/2023 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 marca 2023r. w sprawie zmiany siedziby Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana.
 7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.           

Przewodnicząca Komisji
Maria Domagała