Wspólne Posiedzenie Komisji - 15.12.2022 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Wspólne Posiedzenie Komisji
15.12.2022

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Uprzejmie zapraszamy na WSPÓLNE posiedzenie:

  • Komisji Budżetowej,

  • Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli,

  • Komisji Edukacji Publicznej,

  • Komisji Kultury i Promocji Powiatu,

  • Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej,

  • Komisji Geodezji, Rolnictwa, Gospodarki Wodnej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

  • Komisji Infrastruktury,

które odbędzie się w dniu 15 grudnia 2022 roku o godz. 13:00 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, sala obrad 1.17

Informujemy, iż jest możliwość uczestniczenia w Komisji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Proszę o  zalogowanie się za pośrednictwem https://meet.nowotarski.pl - pokój Sesja.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

  2. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Nowotarskiego do roku 2030.

  3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji Edukacji Publicznej
Maria Domagała