Komisja Edukacji Publicznej - 18.11.2022 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Komisja Edukacji Publicznej
18.11.2022

miejsce: Krościenko n/Dunajcem

Uprzejmie zapraszam na wyjazdowe posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej, które odbędzie się w dniu 18 listopada (piątek) 2022 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Krościenku nad Dunajcem oraz w Zespole Szkół Zawodowych
i Placówek w Krościenku nad Dunajcem.

O godz. 12:00 wyjazd busem sprzed budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu ul. Bolesława Wstydliwego 14 (parking od strony al. Tysiąclecia) i przyjazd do Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Krościenku nad Dunajcem, gdzie rozpocznie się  realizacja następującego porządku posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 27.10.2022.
  3. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie: zmiany Uchwały Nr 377/XLVI/2022 z dnia 29 września 2022 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat nowotarski.
  4. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowotarski.
  5. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 233/XXVI/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie:  Regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.
  6. Zapoznanie się z działalnością i warunkami lokalowymi Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Krościenku nad Dunajcem.
  7. Przejazd do Zespołu Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem i zapoznanie się z działalnością placówki oraz warunkami lokalowymi.
  8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

   Przewodnicząca Komisji Edukacji Publicznej    Maria Domagała