Komisja Edukacji Publicznej - 19.01.2022 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Komisja Edukacji Publicznej
19.01.2022

miejsce: tryb zdalny

UWAGA! Zmiana trybu posiedzenia Komisji.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej, które odbędzie się w dniu 19 stycznia (środa)  2022 o godz. 13:00 w Starostowie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 w sali obrad 3.07 (II piętro).

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu  6.12.2021.
  3. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie organizacji nauki religii Kościoła Jezusa Chrystusa w Krakowie i udziału w kosztach jej nauczania.
  4. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu nowotarskiego.
  5. Przygotowanie i przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2021 rok.
  6. Przygotowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2022 rok.
  7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

Przewodnicząca Komisja

Maria Domagała