Komisja Edukacji Publicznej - 22.06.2021 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Komisja Edukacji Publicznej
22.06.2021

miejsce: w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej, które odbędzie się
w dniu 22 czerwca  2021 o godz. 14:00 w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 24.05.2021.
  3. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 256/XXIX/2021 w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze.
  4. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 195/XXI/2020 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 lipca 2020r. w sprawie przyjęcia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
  5. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 237/XXXII/2017 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 czerwca 2017r.
  6. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 238/XXXII/2017 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 czerwca 2017r.
  7. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 239/XXXII/2017 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 czerwca 2017r.
  8. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 240/XXXII/2017 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 czerwca 2017r.
  9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji Publicznej

Maria Domagała