Komisja Edukacji Publicznej - 24.05.2021 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Komisja Edukacji Publicznej
24.05.2021

miejsce: w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej, które odbędzie się w dniu 24 maja 2021 o godz. 14:00 w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 24.02.2021.
  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 25.03.2021.
  4. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 255/XXIX/2021 w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Nowotarskiego, sposobu rozliczania i kontroli zadań zlecanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji Edukacji Publicznej

Maria Domagała