Komisja Rewizyjna - 17.05.2021 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Komisja Rewizyjna
17.05.2021

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu/tryb hybrydowy

Zapraszam na posiedzenie w trybie hybrydowym Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 17 maja 2020 roku o godz. 12:00 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, sala konferencyjna Zarządu nr 3.07.

Proponowany porządek obrad:      

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji z dnia 19.02.2021r.
 3. Wydanie opinii do sprawozdania finansowego Powiatu Nowotarskiego za rok 2020.
 1. zapoznanie się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania  finansowego Powiatu Nowotarskiego za 2020 rok.
 1. Wydanie opinii z wykonania budżetu Powiatu Nowotarskiego za 2020 rok:
 1. do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2020 rok
 2. do informacji o stanie mienia Powiatu Nowotarskiego
 3. do informacji o przebiegu wykonania planów finansowych powiatowych instytucji kultury za 2020:

-Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce Zdrój,

-Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce Zdrój,

-Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu.

d) do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu za rok 2020

 1. Podjęcie Uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Nowotarskiego za 2020 rok.
 2. Przygotowanie projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego  sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Nowotarskiego za 2020 rok.
 3. Przygotowanie projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Nowotarskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący komisji Rewizyjnej

Tomasz Rajca