Posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej - 25.03.2021 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej
25.03.2021

miejsce: Komisja odbywać się będzie w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej, które odbędzie się
w dniu 25.03.2021 o godz. 10:00 w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Nowotarskiego, sposobu rozliczania i kontroli zadań zlecanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na zadania inne niż określone
    w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  3. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia zasad udzielenia i rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze.
  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.


Przewodnicząca Komisji
Maria Domagała