Posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej - 24.02.2021 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej
24.02.2021

miejsce: Komisja odbywać się będzie w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej, które odbędzie się
w dniu 24.02.2021 o godz. 12:00 w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku obrad.

  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Edukacji Publicznej w dniu 27.01.2021 roku.

  3. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem

  4. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowotarski.

  5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.


Przewodnicząca Komisji
Maria Domagała