posiedzenie Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli - 19.02.2021 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

posiedzenie Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli
19.02.2021

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli, które odbędzie się w dniu 19 lutego 2021 roku o godz. 13:00 w Starostowie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, sala konferencyjna Zarządu nr 3.07.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku obrad.

  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

  3. Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za 2020 rok.

  4. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2021 rok.

  5. Wolne wnioski.

     

Przewodniczący Komisji
Jacek Król