Posiedznie Komisji Rewizyjnej - 16.12.2020 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Posiedznie Komisji Rewizyjnej
16.12.2020

miejsce: Komisja odbywać się będzie w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu
16 grudnia 2020 roku o godz. 8:30 w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.

  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji z dnia 24.09.2020r.

  3. Przygotowanie wystąpienia pokontrolnego w zakresie udzielania i wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez Członków Zarządu Powiatu Nowotarskiego za rok 2019.

  4. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.

  5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
     

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Tomasz Rajca