Posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej - 30.07.2020 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej
30.07.2020

miejsce: Komisja odbywać się będzie w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej, które odbędzie się
w dniu 30 lipca 2020 roku, o godz. 9:00 w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku obrad.

  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Edukacji Publicznej w dniu 24.06.2020 roku.

  3. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różnych w poszczególnych okresach roku szkolnego.

  4. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Nowotarski.

  5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji

Maria Domagała