Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 2.06.2020 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
2.06.2020

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 2 czerwca 2020 roku o godz. 11:00 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, sala konferencyjna Zarządu nr 3.07.

Proponowany porządek obrad:      

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji z dnia 16.04.2020r.
 3. Wydanie  opinii do sprawozdania finansowego Powiatu Nowotarskiego za rok 2019.
 1. Sprawozdanie biegłego rewidenta zbadania rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Nowotarskiego za 2019 rok.
 1. Wydanie opinii z wykonania budżetu Powiatu Nowotarskiego za 2019 rok:
 1. do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2019 rok
 2. do informacji o stanie mienia Powiatu Nowotarskiego
 3. do informacji o przebiegu wykonania planów finansowych powiatowych instytucji kultury za 2019:
  -Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce Zdrój,
  -Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce Zdrój,
   -Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu.
  5. Podjęcie Uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Nowotarskiego za 2019 rok.
  6.Przygotowanie projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego  sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Nowotarskiego za 2019 rok.
  7. Przygotowanie projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok
  8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Tomasz Rajca