Posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej - 29.04.2020 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej
29.04.2020

miejsce: Komisja odbywać się będzie w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej, które odbędzie się
w dniu 29 kwietnia 2020 roku, o godz. 11:00 w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Edukacji Publicznej w dniu 30.01.2020 roku.
  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Edukacji Publicznej w dniu 17.02.2020 roku
  4. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyznania liczby punktów za spełnienie ustawowych kryteriów rekrutacji oraz określenie kryteriów rekrutacji organu prowadzącego i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów na pierwszym etapie naboru do Bursy Młodzieżowej w Nowym Targu
  5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji Edukacji Publicznej

Maria Domagała