Posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej - 30.01.2020 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej
30.01.2020

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej, które odbędzie się w dniu 30 stycznia 2020 roku (czwartek) o godz. 1200 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, sala obrad nr 1.17.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Edukacji Publicznej z dnia 28.11.2019 roku.
  3. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem.
  4. Opracowanie i przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za 2019 rok.
  5. Przyjęcie planu pracy Komisji Edukacji Publicznej na 2020 rok.
  6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji Publicznej

Maria Domagała