Posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej - 28.11.2019 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej
28.11.2019

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej oraz Komisji Infrastruktury, które odbędzie się w dniu 28 listopada 2019 roku o godz. 9:30
 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, sala konferencyjna  Zarządu nr 3.07.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Edukacji Publicznej z dnia 23.10.2019 roku.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Infrastruktury z dnia 25.09.2019 roku.
 4. Wydanie opinii do projektu Budżetu Powiatu Nowotarskiego na 2020 rok. (Komisja Edukacji Publicznej oraz Komisja Infrastruktury)
 5. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego. (Komisja Edukacji Publicznej oraz Komisja Infrastruktury)
 6. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Nowotarski. (Komisja Edukacji Publicznej)
 7. Wydanie opinii do Rezolucji Rady Powiatu Nowotarskiego w  przystanku autobusowego
  w miejscowości Chabówka. (Komisja Infrastruktury)                                                                                                    
 8. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wysokości opłat w 2020 roku za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu. (Komisja Infrastruktury)
 9. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wysokości opłat w 2020 roku za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Nowotarskiego. (Komisja Infrastruktury)
 10. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie powierzenia przez Powiat Nowotarski Gminie Szaflary prowadzenia zadań z zakresu dróg publicznych. (KomisjInfrastruktury)                                                                                        
 11. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie powierzenia przez Powiat Nowotarski Gminie Ochotnica Dolna prowadzenia zadań z zakresu dróg publicznych. (Komisja Infrastruktury)
 12. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Nowotarskiego Województwu Małopolskiemu na realizację zadania pn.: „Obwodnica Waksmund- Ostrowsko- Łopuszna”. (Komisja Infrastruktury)
 13. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany uchwały nr 89/VIII/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego  dnia 30 maja 2019r w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych. (Komisja Infrastruktury)
 14. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji Edukacji Publicznej

Maria Domagała