Posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej - 23.10.2019 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej
23.10.2019

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej, które odbędzie się
w dniu 23 października 2019 roku (środa) o godz. 14:00 w Starostwie Powiatowym
w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14
, sala konferencyjna Zarządu nr 3.07.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku obrad.

  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Edukacji Publicznej z dnia 25.09.2019 roku.

  3. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowotarski.

  4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.

  5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji Edukacji Publicznej

Maria Domagała