Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 15.05.2019 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
15.05.2019

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 15 maja 2019 roku o godz. 11:00 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, sala konferencyjna Zarządu nr 3.07.

Proponowany porządek obrad:    

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji z dnia 30.04.2019 r.
  3. Przedstawienie informacji o stanie mienia Powiatu Nowotarskiego za 2018 rok.
  4. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowotarskiego za 2018 rok.
  5. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Nowotarskiego za 2018 rok wraz z opinią o stanie mienia komunalnego Powiatu.
  6. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania planów finansowych powiatowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Nowym Targu za 2018 rok.
  7. Czynności przygotowawcze do planowej kontroli „stanu przygotowania szkół średnich do przyjęcia dwóch roczników uczniów szkół podstawowych”.
  8. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Tomasz Rajca