Posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej - 23.04.2019 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej
23.04.2019

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej, które odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2019 roku (wtorek) o godz. 14:00 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, sala konferencyjna  Zarządu nr 3.07.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Edukacji Publicznej z dnia 27.03.2019 roku.
  3. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego Nr 149/XVI/2007 z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Nowotarskim a Gminą Lipnica Wielka dotyczącego założenia i prowadzenia szkoły publicznej ponadgimnazjalnej dla młodzieży typu technikum.
  4. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego Nr 136/XIX/2012 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Nowotarskim
    a Gminą Łapsze Niżne dotyczącego założenia i prowadzenia szkoły publicznej typu: liceum ogólnokształcące dla młodzieży.
  5. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego Nr 247/XXXIII/2017 z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Nowotarskim a Gminą Łapsze Niżne dotyczącego przekształcenia i prowadzenia szkoły publicznej typu: Branżowa Szkoła I stopnia.
  6. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku n/D.
  7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji Edukacji Publicznej

Maria Domagała