Komisja Edukacji Publicznej - 27.03.2019 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Komisja Edukacji Publicznej
27.03.2019

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej, które odbędzie się w dniu 27 marca 2019 roku (środa) o godz. 14.00 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, sala konferencyjna Zarządu nr 3.07.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Edukacji Publicznej z dnia 26.02.2019 roku.

 3. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyznania liczby punktów za spełnienie ustawowych kryteriów rekrutacji oraz określenia kryteriów rekrutacji organu prowadzącego i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów na pierwszym etapie naboru do Bursy Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Nowym Targu.

 4. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkól Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu.

 5. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte
  w Jabłonce.

 6. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce.

 7. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych Szkoły, przy ul. Nadwodniej 5 w Nowym Targu

 8. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przekształcenia Technikum nr 3 w Zespole Szkół nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych Szkoły, przy Placu Słowackiego 14 w Nowym Targu.

 9. Opinia komisji w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na dostosowanie budynków szkół do zwiększonego naboru uczniów na rok szkolny 2019/2020.

 10. Opinia komisji w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w planie wieloletnim na remont budynku "Domu Nauczyciela" celem przeniesienia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Nowym Targu.

 11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji Publicznej

Maria Domagała